Samarbeidets største fiende

Samarbeidets største fiende

Vi har samme mål, men ulike verdier. Uvitenheten rundt en motparts verdier gjør samarbeid vanskelig.

For en stund tilbake hadde jeg slitt med samarbeidet med en kollega. Vi hadde en veldig konkret oppgave. Prosjektet var med andre ord veldig definert. Jeg hadde likevel begynt å tvile på om vi jobbet mot samme mål. Jeg fortalte en venn av meg, om utfordringene jeg hadde hatt. Jeg sa at kollegaen min stadig brukte mye tid på deler av prosjektet som virket irrelevant.

En historie

Vennen min hadde studert ved universitetet i Hong Kong. Isteden for å gi meg noe trøst, ville han fortelle meg en historie om en forelesning han hadde hatt. Forelesningen handlet om samarbeid og mål. Nøyaktig det jeg slet med på jobb. Foreleseren ba studentene beskrive hvordan de ønsket at livet deres skulle være om 10 år. Svarene studentene hadde skrevet, ble samlet sammen. Foreleseren kom raskt frem til at de cirka 90 studentene, alle hadde mer eller mindre samme mål. Samme ønsker. Det var stort sett snakk om mål som å ha en god jobb, nær familie og venner som var glad i dem. Ting som alle vil ha.

Deretter spurte foreleseren studentene, om de kunne skrive ned hvilke verdier som var viktig for dem å opprettholde for å nå sine mål. Studentene gikk raskt løs på denne oppgaven. Vennen min sa at alle i rommet virket bestemte, inkludert han selv. De visste godt hva de skulle skrive.

Svarene ble igjen samlet sammen. Verdiene som studentene så på som viktig, var langt ifra like på hverandre. Denne gangen var det flere svaralternativer enn mennesker i auditoriet. Vennen min forklarte at foreleseren på ingen måte var overrasket over dette. I stedet sa hun: Dette er samarbeidets største fiende. Vennen min kan være litt mystisk, og det var han denne dagen også. Han stoppet historien brått og gikk for å koke nudler.

Noe å tenke på

Jeg fikk en del å tenke på. Det stemmer jo. Kollegaen og jeg min ville begge levere et bra produkt, men vi hadde nok et ganske ulikt syn på hva som skulle til for å nå dette målet. Vi produserte film på den tiden, og jeg var nok veldig opptatt av at det måtte legges nok energi i de tekniske aspektene ved filmen. Min kollega derimot hadde et høyt fokus på de økonomiske rammene i prosjektet. I steden for å løse utfordringene slik at både min kollega og mine verdier ble ivaretatt på lik linje, så kjempet vi bittert mot hverandre i håp om gevinst. Våre uavklarte verdier ble rusk i maskineriet.

En ny flyt

Siden har jeg vært veldig opptatt av å definere samarbeidspartneres verdier før oppstarten av et nytt prosjekt. Jeg stiller alltid spørsmål som: Hva kan vi være enig om at er viktig for prosjektet? Hva er spesielt viktig for min kollega eller kunde? Hva er viktig for meg? Når du får tatt knekken på samarbeidets største fiende, vil hele motorikken i et samarbeid oppleves mye mer driftig. Friksjonen er ikke så dominerende lenger.

Dato:
April 17, 2019
Skrevet av: